Đèn tường ngoài trời cổ điển Venus L300

10.800.000