Đèn tường ngoài trời cổ điển Venus L420

1.998.000