Đèn tường ngoài trời cổ điển Venus MB0528/3

17.486.000