Đèn tường ngoài trời cổ điển Venus MS6555

913.000