Đèn tường ngoài trời cổ điển Venus OM-24

6.840.000