Đèn tường ngoài trời cổ điển Venus OM-56

3.240.000