Đèn tường ngoài trời cổ điển Venus SH360

1.448.000