Đèn tường ngoài trời cổ điển Venus WL0353

691.000