Đèn tường ngoài trời cổ điển Venus WL0997S

483.000