Đèn soi tranh, soi gương cao cấp Venus MB1090

2.960.000