SẢN PHẨM CHÍNH

DANH MỤC SẢN PHẨM

ĐÈN LED

Đèn mâm ốp trần pha lê

VENUS 8066/12

3.713.000 
887.000 

Đèn mâm ốp trần pha lê

VENUS G077/9

5.871.000 
2.114.000 
1.448.000 

Đèn tường ngoại thất

VENUS 6201W

1.018.000 

Đèn tường ngoại thất

VENUS D144-1/PC

450.000 

ĐÈN CHÙM

ĐÈN THẢ

ĐÈN TƯỜNG

1.250.000 
1.527.000 
3.240.000 

Đèn tường ngoại thất

VENUS D13-4/B

589.000 

Đèn tường ngoại thất

VENUS E1905/2

730.000 
2.960.000 

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN

2.854.000 

Đèn mâm ốp trần cánh mica

VENUS 2120

4.284.000 

Đèn mâm ốp trần cánh mica

VENUS HR1912

3.446.000 

Đèn mâm ốp trần cánh mica

VENUS L1521/5

2.537.000 

Đèn mâm ốp trần pha lê

VENUS 9803

16.714.000 

Đèn mâm ốp trần pha lê

VENUS 85090/19

6.436.000 

Đèn mâm ốp trần pha lê

VENUS KD80229

5.855.000 

Đèn mâm ốp trần cánh mica

Đèn LED Ốp Trần Siêu Sáng Venus 1530/10+5

7.141.000 

TIN TỨC