Đèn soi tranh – rọi tranh cao cấp Venus 1050/7

2.829.000