Đèn ốp trần mâm LED tròn 12 tay đồng tiền Venus 9560/6+6 (100)

5.140.000