TRỤ ĐÈN THE LINE TAY DẤU NGÃ

Kích thước N/A
Kích thước (mm)

H2800 X W, H2800 X W730

Kiểu dáng

Trụ 1 ngọn, Trụ 2 tay, Trụ 3 tay, Trụ 3 tay 1 ngọn, Trụ 4 tay, Trụ 4 tay 1 ngọn

Danh mục: